Velkommen til

OFSI - Organisation for Social Indsats

OFSI Skaber sociale indsatser der tilgodeser socialt udsattes behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Sociale Indsatser

Vi driver forsorgshjem som henhører under Lov om Social Service § 110. Vores forsorgshjem leverer også efterforsorg til de beboere, der flytter i egen bolig. Derudover tilbyder vi socialpædagogisk støtte jævnfør Lov om Social Service § 85. 

 

Jobs hos OFSI

Vi søger altid dygtige medarbejdere