Velkommen til

OFSI - Organisation for Social Indsats

OFSI Skaber sociale indsatser der tilgodeser socialt udsattes behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

SEL §107/108

Indsasten er målrettet borgere, som af forskellige årsager ikke kan rummes af det etablerede system.

SEL §85

En specialindsats målrettet borgere, der har behov for omfattende hjælp og støtte i egen bolig.

Ring til os på 39393079 døgnet rundt året rundt

OFSI skaber sociale indsatser i form af botilbud samt støtte i eget hjem. Vores tilbud tilpasses altid indivduelt efter den enkelte borger. 

På den døgnbemandet telefon kan du altid træffe en visitationsansvarlig, der kan hjælpe og igangsætte indsatser uanset hvad klokken er, og hvilken dag det er. 

Jobs hos OFSI

Vi søger altid dygtige medarbejdere