Botilbuddet dalbygaard

Om Dalbygaard

Botilbuddet Dalbygaard tilbyder ydelser efter Servicelovens §107 samt §108.  Der er i alt 8 pladser, hvor 4 af dem er Servicelovens §107. De resterende 4 pladser er fleksible pladser og kan både anvendes som SEL §107/108. 

Hovedfokus på Dalbygaard er at lære borgere at håndtere deres eget liv og give støtte, så de kan styrke deres identitet. Vi tror på, at alle mennesker trives bedst i sociale fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som ligeværdige, og hvor de oplever at gøre en forskel. Borgerne er ikke deres sygdom, og alle mennesker er andet og mere end deres problemer.   

Vi har fokus på ressourcer, og tror på, at det du fokuserer på, får du mere af. Samtidig fokuser vi på en ligeværdig og anerkendende relation og et samarbejde mellem beboere og medarbejdere. 

Målgruppe

Botilbuddet Dalbygaard er målrettet borgere, som af forskellige årsager ikke kan rummes af det etablerede system. Borgerne har det til fælles at borgerne har et særligt socialt problem som ofte er resulteret i et misbrug samt med recidiv for stigmatisering af samfundet. 

‘Årsager kan være som følge af problemskabende adfærd som er afstedkommet af sociale årsager, psykiske lidelser, opmærksomhedsforstyrrelser etc. Der vil typisk være behov for massiv pædagogisk støtte.

 

Dalbygaard tager imod borgere i aldersgruppen 18-80 år. 

Dalbygaard er godkendt til følgende:

  • Anden psykisk vanskelighed
  • Forandret virkelighedsopfattelse
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Udadreagerende adfærd
  • Angst
  • Stofmisbrug
  • Alkoholmisbrug
  • Andet socialt problem

Du kan finde mere information om vores botilbud på Tilbudsportalen.

Vores tilgange

Læs mere her om vores faglig tilgange !

Vores tilgange

I OFSI ser vi altid på vores borgere individuelt, men samtidig så har vi en fælles forståelse, som er vores tilgang til borgerne.
Klik her

Vores metoder

Læs mere her om vores metoder!

Vores metoder

På Botilbuddet Dalbygaard anvender vi systematisk metoder til at fremme udviklingen af vores borgere.
Klik her