OFSI søger social og sundhedsassistent!

Organisation for Social Indsats blev etableret i 2020 og drives med henblik på at skabe sociale indsatser, der tilgodeser socialt udsattes behov.
Vores idégrundlag er bygget på vores faglige tilgang til vores ydelser, og vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang af den enkelte borgers ståsted i livet. Vores højeste prioritet er at hjælpe vores borgere til at mestre egen tilværelse i egen bolig, hvilket vi er gode til og derfor søger igen.
OFSI ApS driver forsorgshjem, der ligger i Skelund, 9560 Hadsund, samt driver støtte der foregår i borgerens eget hjem.

Hos os får du:

En fagligt bred sammensat personalegruppe, idet vi har mange alsidige opgaver, som skal løses, hvorfor du skal prioritere samarbejde og løbende kollegial sparring højt. Borgergruppen er ligeledes bredt sammensat, og beboerne har ofte komplekse og sammensatte sociale problemer, som både kræver socialpædagogisk og socialjuridisk støtte. Der er socialrådgiver til rådighed til sparring i dagligdagen. 

Hvad vi søger:

Du kan være uddannet SSA – det kan også være, at du er uddannet sygeplejerske- Du skal kunne arbejde selvstændigt, tage ansvar, være igangsætter og kunne indgå i et team. Derudover skal du være interesseret i at arbejde og lære nyt omkring metoder systematisk.

Hovedopgaverne vil være medicindosering, kontakt med læge, samt indgå i tværfagligt samarbejde eksempelvis med psykiatri. Du er den ansvarlige for at lave sundhedsscreeninger og hjælpe borger med deres sundhedsrelateret problemer. Du vil også komme til at yde socialpædagogisk støtte, f.eks. ADL-opgaver, samt hjælpe borgeren med at komme i egen bolig.  

Vi forventer, at du:

  • Har kendskab til IT (der er journalisering ved hver kontakt)
  • Har god sans for at spotte udviklingsmuligheder hos den enkelte borger
  • Har interesse i vores målgruppe – udsatte voksne

Personlige kompetencer:

  • Gode kommunikations- og formidlingsevner
  • Kan arbejde tværfagligt og samarbejde positivt på flere organisatoriske niveauer
  • Kan udøve selvledelse ved selvstændigt at begå sig inden for fastsatte rammer
  • Er teamplayer og bidrager til et godt og positivt teamsamarbejde, hvor forskelligheder ses som en styrke
  • Kan tilegne sig nye arbejdsopgaver og nye metoder samt tilpasse sig nye rammer i en hektisk arbejdsdag
  • Kan bevare overblikket i en travl hverdag samt arbejde systematisk
  • Er frisk på at hjælpe borgeren, det kan f.eks. være flytning, rengøring i form af ADL-træning osv.

Information og ansøgning:

Vi søger helst fuldtidsansatte.

Arbejdstiden vil primært være i normal arbejdstid i hverdagene, men der kan forekomme enkelte situationer hvor at din arbejdstid kan være på alle tider af døgnet, f.eks. i forbindelse med afrusning.

Der vil blive indhentet straffeattest i forbindelse med ansættelse. Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider.

Da arbejdet kan indeholde kørsel, så er det et krav, at du har kørekort. 

Job kategori: Sundhedsfagligt personale
Job type: Fuldtid
Job placering: Mariagerfjord Kommune

Ansøg

Tilladte filtype(r): .pdf, .doc, .docx