Socialrådgiver med erfaring indenfor det specialiseret område søges!

Organisation for Social Indsats blev etableret i 2020 og drives med henblik på at skabe sociale indsatser, der tilgodeser socialt udsattes behov.

Vores idégrundlag er bygget på vores faglige tilgang til vores ydelser, og vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang af den enkelte borgers ståsted i livet. Vores højeste prioritet er, at hjælpe vores borgere til at mestre egen tilværelse i relevant bolig.

OFSI ApS driver forsorgshjem beliggende i Skelund, 9560 Hadsund, samt driver støtte, der foregår i borgerens eget hjem.

Som socialrådgiver hos os vil du kom til at arbejde med følgende paragraffer: SEL § 85, SEL § 107-110. Derudover vil du få adhoc opgaver indenfor hele Serviceloven primært men også spørgsmål til Lov om beskæftigelse m.fl. Du skal forvente at få borgere fra forskellige afdelinger.

Som socialrådgiver ved os vil du få følgende ansvar- og arbejdsområder:

 • Udarbejde opholdsplaner & støtteplaner
 • Vi arbejder ud fra VUM, og er med til at lave beskrivende VUM-udredninger.
 • Være ansvarlig for opfølgning på mål og delmål herunder SMART modellen, herunder lave pædagogiske handlingsbeskrivelser. Socialrådgiveren har den ”faglige linje”, og er den som skal bidrage til den systematiske indsats vi laver.
 • Udforme statusser
 • Holde tværfaglig kontakt med borgerens hjemkommuner, andre myndigheder m.fl.
 • Mødedeltagelse både internt men også eksternt.
 • Indgå i videreuddannelse
 • Det kan ligeledes være støtte til kommunen med igangsætning af VISO forløb

Vi forventer at du:

 • Har kendskab og erfaring med SEL §107-110 samt SEL §85.
 • Flair for IT. Vi benytter os af EG Sensum Bosted samt en del hjælpeprogrammer
 • Har god sans for at spotte udviklingsmuligheder hos den enkelte borger
 • Kan have et helhedssyn herunder at være god til at hæve dig op og få helikopteroverblikket over borgerens sag.
 • Trives med at have mange bolde i luften og have en udfordrende hverdag, hvor du får energi af en hektisk arbejdsdag og ikke bliver stresset af de mange forskellige arbejdsopgaver
 • Kan agere som organisationens blæksprutte som ikke nødvendigvis har alle svarene parat men som er handlingsparat til at finde svarene for teamet.

Det er en fordel at du har følgende kompetencer:

 • Gode kommunikations- samt formidlingsevner
 • Kan arbejde tværfagligt og samarbejde på flere organisatoriske niveauer.
 • Kan udøve selvledelse ved selvstændigt at begå sig inden for fastsatte rammer.
 • Er teamplayer og bidrager til et godt og positivt teamsamarbejde, hvor forskelligheder ses som en styrke
 • Kan tilegne sig nye arbejdsopgaver og nye metoder, hvor du selv til tider skal kunne definere arbejdsrammen selvstændigt
 • Kan bevare overblikket i en travl hverdag samt arbejde systematisk

Hos os får du:

En fagligt bred sammensat personalegruppe, idet vi har mange alsidige opgaver, som skal løses, hvorfor du skal prioritere samarbejde og løbende kollegial sparring højt. Borgergruppen er ligeledes bredt sammensat, og beboerne har ofte komplekse og sammensatte sociale problemer, som både kræver socialpædagogisk og socialjuridisk støtte.

Information og ansøgning:

Stillingen er fuldtid. Som udgangspunkt er arbejdstiden i dagtimerne i hverdage. Dog er vi en institution, der har åbent 365 dage året rundt, og der kan forekomme arbejdstider på andre tidspunkter end hverdage. Der vil blive foretrukket færdiguddannet socialrådgivere gerne med erfaring, men socialrådgiver studerende kan eventuelt komme i betragtning.

Der vil blive indhentet straffeattest i forbindelse med ansættelse. Da arbejdet kan indeholde kørsel, så er det et krav, at du har kørekort og er villig til at stille egen bil til rådighed.

Du skal forvente at du vil få stillet en skriftelig opgave i forbindelse med samtale.

Job kategori: Socialrådgiver
Job type: Fuldtid
Job placering: Mariagerfjord Kommune

Ansøg

Tilladte filtype(r): .pdf, .doc, .docx