Sygeplejerske til forsorgshjem og botilbud!

Organisation for Social Indsats blev etableret i 2020 og drives med henblik på at skabe sociale indsatser, der tilgodeser socialt udsattes behov. Vi er i rivende udvikling, og søger derfor en ny sygeplejerske til vores sundhedsfaglige team.

Vores idégrundlag er bygget på vores faglige tilgang til vores ydelser, og vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang af den enkelte borgers ståsted i livet. Vores højeste prioritet er at hjælpe vores borgere til at mestre egen tilværelse i relevant bolig.

OFSI ApS driver forsorgshjem beliggende i Skelund, 9560 Hadsund, botilbud beliggende i Dalbyneder, 8970 Havndal samt driver støtte, der foregår i borgerens eget hjem.

Som sygeplejerske hos os vil du komme til at arbejde med følgende paragraffer: SEL § 85, SEL § 107-110, og beskæftige dig med at vores borger trives.

Som sygeplejerske ved os vil du få følgende ansvar- og arbejdsområder:

 • Afholde sundhedssamtaler med beboerne og iværksætte relevant indsats og sikre struktureret opfølgning herpå.
 • Være ansvarlig for opfølgning på sundhedsmæssige mål og delmål. Herunder lave sundhedsfaglige handlingsbeskrivelser.
 • Medicinhåndtering
 • Holde tværfaglig kontakt med psykiatrien og eksempelvis borgerens hjemkommune, i samspil med socialrådgiveren.
 • Mødedeltagelse både internt men også eksternt
 • Indgå i videreuddannelse herunder benytte dine sundhedsfaglige kompetencer til at vi udvikler os i organisationen.

Vi forventer, at du:

 • Har kendskab og erfaring med SEL §107-110 samt SEL §85.
 • Flair for IT. Vi benytter os af EG Sensum Bosted samt en del hjælpeprogrammer
 • Har god sans for at spotte udviklingsmuligheder hos den enkelte borger
 • Kan have et helhedssyn over borgerens sundhedsmæssige forløb.
 • Trives med at have mange bolde i luften og have en udfordrende hverdag, hvor du får energi af en hektisk arbejdsdag og ikke bliver stresset af de mange forskellige arbejdsopgaver

Det er en fordel, at du har følgende kompetencer:

 • Gode kommunikations- samt formidlingsevner
 • Kan arbejde tværfagligt og samarbejde på flere organisatoriske niveauer.
 • Kan udøve selvledelse ved selvstændigt at begå sig inden for fastsatte rammer.
 • Er teamplayer og bidrager til et godt og positivt teamsamarbejde, hvor forskelligheder ses som en styrke
 • Kan tilegne sig nye arbejdsopgaver og nye metoder, hvor du selv til tider skal kunne definere arbejdsrammen selvstændigt
 • Kan bevare overblikket i en travl hverdag samt arbejde systematisk

Hos os får du:

En fagligt bred sammensat personalegruppe, idet vi har mange alsidige opgaver, som skal løses, hvorfor du skal prioritere samarbejde og løbende kollegial sparring højt. Borgergruppen er ligeledes bredt sammensat, og beboerne har ofte komplekse og sammensatte sociale problemer, som både kræver socialpædagogisk og socialjuridisk støtte.

Information og ansøgning:

Stillingen er fuldtid. Som udgangspunkt er arbejdstiden i dagtimerne i hverdage. Dog er vi en institution, der har åbent 365 dage året rundt, og der kan forekomme arbejdstider på andre tidspunkter end hverdage. Der vil blive foretrukket færdiguddannede sygeplejerske gerne med erfaring, men studerende kan eventuelt komme i betragtning.

Der vil blive indhentet straffeattest i forbindelse med ansættelse. Da arbejdet kan indeholde kørsel, så er det et krav, at du har kørekort og er villig til at stille egen bil til rådighed.

Stillingen vil primært foregå ude på vores forsorgshjem, Mølbakvej 56, 9560 Hadsund. Men du vil også komme ud på vores andre afdelinger i forbindelse med arbejdet med borgerne.

Job kategori: Sundhedsfagligt personale
Job type: Fuldtid
Job placering: Mariagerfjord Kommune Randers Kommune

Ansøg

Tilladte filtype(r): .pdf, .doc, .docx