SEL §85 - Bostøtte i eget hjem

Bostøtte i eget hjem er for borgere med betydlig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Støtten kan bestå i alt fra hjælp til praktiske gøremål til økonomihåndtering.

OFSI Støtte tilbyder bostøtte i eget hjem. Vi tager altid højde for den enkelte borger, og deres behov. 

OFSI Støtte står for kvalitet og ordentligthed, hvorfor vi med høj faglighed sikrer støtte, omsorg og pleje for borgere som har brug for det. Alle har ret til et godt liv, og det er det, vi er sat i verden for.

Hvad er formålet med SEL §85?

Formålet med indsatsen efter servicelovens §85 er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere eller agere selvstændigt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Socialpædagogisk bistand skal bidrage til, at den enkelte kan skabe en tilværelse på egne præmisser. Indsatsen tager således sigte på, at den enkelte kan besvare eller forbedre sin psykiske, fysiske og sociale funktioner. Formålet med støtten kan være at udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen m.v. således at personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige

Ønsker du at høre mere? Eller har du spørgsmål?
Sammen kan vi finde den rette løsning

Borgeren i fokus

OFSI Støtte arbejder vi hen imod en selvstændig tilværelse for borgeren ved at skabe en sammenhængkraft mellem vores indsats og det resterende samfund. Dette forpligter os til at være fagligt ambitiøse og fokusere på kontinuerlig udvikling af vores arbejdsindsats. Vi har også fokus på, at vores personale har et godt læringsmiljø på OFSI, så vi løbende kan udvikle os fagligt og dyrke vores individuelle kompetencer og faglighed, gennem undersøgelser og afprøvning af nye metoder, som understøtter vores tilgang til borgerne. Denne strategi gør, at vi er i stand til at være fleksible og dermed kan varetage den enkelte borgers problematikker bedst muligt. Ligeledes har vi også fokus på at ansætte uddannet personale og i visse tilfælde tilbyde vores personale mulighed for at videreuddanne sig, så vi kan yde den bedste helhedsorienteret indsats for vores beboere.
Vores personalegruppe består af forskellige fagekspertiser. Det tværfaglige personale kan bestå af:

  • Social- og sundhedsassistenter
  • Pædagoger
  • Pædagogiske assistenter
  • Socialrådgiver