Tilbud

Kanstrupgaard Forsorgshjem

Vi driver forsorgshjem som henhører under Lov om Social Service § 110. Vi hjælper borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Se mere ved at trykke på billedet. 

Efterforsorg

Vores forsorgshjem leverer også efterforsorg til de beboere, der flytter i egen bolig. Dette sikrer en god transition til egen bolig.

SEL §85/105

Et tilbud hvor borgeren får egen bolig. Vi hjælper gerne med at finde den rette bolig til borgeren. Derudover modtager borgeren støtte ud fra et aftalt antal timer. Borgeren får telefonisk adgang til personale 24/7/365.