Vores tilbud

Botilbuddet Dalbygaard er beliggende i roligere omgivelser med egen skov, og store åbne fællesarealer. På Dalbygaard kan vores beboere nyde godt af en række faciliteter så som træningsrum. 

Vores boliger er store og lyse og alle er indrettet med tilknyttet toilet/bad. 4 af vores pladser er fleksibel, hvilket betyder at de må anvendes både SEL §107 og SEL §108. De fleksible pladser er alle indrettet med egen køkken.  Vi lægger stor vægt på at alle beboere er i trygt og hjemligt miljø, hvor de trives og kan føle sig godt tilpas. 

 

Formålet med indsatsen efter servicelovens §85 er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere eller agere selvstændigt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Socialpædagogisk bistand skal bidrage til, at den enkelte kan skabe en tilværelse på egne præmisser. Indsatsen tager således sigte på, at den enkelte kan besvare eller forbedre sin psykiske, fysiske og sociale funktioner. Formålet med støtten kan være at udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen m.v. således at personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.